AZ    EN
logo

2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

18.07.2022, 11:29
Göstəricinin adı 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları, faktiki 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2021-ci ilin yanvar-iyun ayları 2020-сi ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 63 364,4 106,2 102,1
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 31 880,7 109,6 105,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 6 304,9 105,7 101,6
Sənaye məhsulu, milyon manat 42 163,5 102,1 99,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 8 759,9 111,5 116,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 6 299,6 100,7 94,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 4 049,5 118,5 92,2
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 570,6 99,1 82,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 123,3 100,0 105,6
o cümlədən: bitkiçilik 2 655,6 97,3 108,9
heyvandarlıq 2 467,7 102,8 102,4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 102,6 111,2 95,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 762,5 137,4 80,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 260,3 114,2 105,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 22 520,3 102,9 101,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 189,6 107,4 102,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 14 205,5 120,8 97,8
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 12 936,6 111,6 98,8
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 1 268,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 32 959,7 119,9 100,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 279,6 119,4 99,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2022-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 10 593,2 122,7 112,7
Kredit qoyuluşları, 2022-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 18 577,9 123,3 102,0
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 673,7 74,3 83,6
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 825,3* 114,0** 99,3***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 112,9 104,3
Əhalinin sayı, 2022-ci il 01 iyun vəziyyətinə, min nəfər 10 179,1 100,4 100,5
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 21 348,2* 175,5** 123,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 110,0** 91,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 16 212,6* 208,6** 136,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 117,6** 94,7***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 188,1* 130,9** 125,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 117,5** 111,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 5 135,6* 116,9** 105,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 96,6** 86,6***

Qeyd:

* 2022-ci ilin yanvar-may ayları.
** 2022-ci ilin yanvar-may ayları 2021-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
*** 2021-ci ilin yanvar-may ayları 2020-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim