AZ    EN
logo

2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

14.12.2022, 15:43
Göstəricinin adı 2022-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2022-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2020-сi ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 121 445,8 104,8 105,3
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 61 628,3 109,2 106,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 12 064,2 104,3 104,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 79 963,6 98.9 105,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 15 859,3 105,0 120,7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 13 053,6 108,2 88,8
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 8 789,7 124,5 87,1
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 073,8 85,8 83,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 10 383,8 103,4 103,8
o cümlədən: bitkiçilik 5 431,3 103,4 104,8
heyvandarlıq 4 952,5 103,3 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 197,3 112,9 102,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 466,2 135,5 98,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 433,7 115,4 105,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 45 111,0 103,0 103,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 8 129,6 107,3 104,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 28 978,1 127,5 102,2
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 25 975,5 116,4 100,7
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 3 002,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 62 233,9 120,5 102,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 6 182,2 119,9 102,1
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2022-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 11 500,0 129,4 112,9
Kredit qoyuluşları, 2022-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 20 015,3 121,9 111,0
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 646,0 79,2 81,1
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 827,9* 114,5** 102,6***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,8 106,2
Əhalinin sayı, 2022-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 210,8 100,6 100,3
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 46 633,2* 168,6** 139,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 109,3** 101,7***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 35 045,6* 191,3** 165,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 113,3** 112,7***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 2 386,0* 116,2** 141,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,0** 130,8***
idxal
faktiki qiymətlərlə 11 587,6* 124,1** 106,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 101.7** 87,7***

Qeyd:

* 2022-ci ilin yanvar-oktyabr ayları.
** 2022-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.
*** 2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim