AZ    EN
logo

2023-cü ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

20.02.2023, 14:04
Göstəricinin adı 2023-cü ilin yanvar ayı, faktiki 2023-cü ilin yanvar ayı 2022-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2022-ci ilin yanvar ayı 2021-сi ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 9 690,2 98,5 105,8
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 4 929,0 101,7 108,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 956,6 97,9 105,4
Sənaye məhsulu, milyon manat 6 488,1 95,7 105,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 1 401,5 102,0 124,1
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 1 091,7 161,2 88,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 742,0 2,5 d. 87,3
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 40,7 151,2 20,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 456,2 103,3 102,7
o cümlədən: bitkiçilik 23,1 102,0 104,8
heyvandarlıq 433,1 103,4 102,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 17,0 106,6 103,3
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 138,3 122,1 164,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 229,9 117,2 110,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 4 298,0 102,9 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 873,8 108,5 106,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 4 006,5 145,9 118,4
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 1 457,9 148,3 79,8
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 2 548,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 5 379,2 115,0 115,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 531,0 114,3 115,1
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2023-cü il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 11 743,0 127,1 113,0
Kredit qoyuluşları, 2023-cü il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 20 184,0 117,9 117,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 593,7 82,5 80,6
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 839,4* 114,7** 103,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,6 112,5
Əhalinin sayı, 2023-cü il 01 yanvar vəziyyətinə, min nəfər 1) 10 127,1 100,6 100,4
Xarici ticarət dövriyyəsi 2), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 56 212,1* 157,7** 147,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,4** 105,2***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 41 672,2* 174,1** 177,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 108,7** 117,4***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 3 047,7* 112,3** 147,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 104,2** 138,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 14 539,9* 124,2** 109,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,7** 90,0***

Qeyd:

* 2022-ci il.
** 2022-ci il 2021-ci ilə nisbətən,
*** 2021-ci il 2020-ci ilə nisbətən.
1) Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazisindəki əhali istisna olmaqla.

2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim