AZ    EN
logo

2016-cı ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.05.2016

Makroiqtisadi göstəricilər

Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları, faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları 2015-сi ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2015-ci ilin yanvar-aprel ayları 2014-сü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 16 867,9 95,5 105,5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 10 938,7 93,2 106,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 756,7 94,4 104,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 9 442,3 98,9 103,7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 615,4 104,2 110,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 4 291,3 68,9 103,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 2 984,5 64,5 109,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 938,8 103,5 103,7
o cümlədən: bitkiçilik 40,6 112,3 108,4
heyvandarlıq 898,2 103,1 103,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 66,0 96,2 101,4
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 595,6 101,8 103,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 514,9 111,0 110,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 8 738,5 102,7 109,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 238,8 101,7 105,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 4 713,6 88,0 82,8
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 3 999,8 64,7 101,8
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat  713,8 - -
Əhalinin gəlirləri, milyon manat 13 789,5 109,0 105,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 1 436,1 107,7 104,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 7 888,9 101,4 116,9
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 19 687,0 95,4 129,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 326,6 109,3 142,1
Orta aylıq əmək haqqı, manat 485,5 x) 108,0xx) 103,5xxx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 110,5 103,1
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər 9 730,5 101,2 101,2
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 4 607,5x) 85,3xx) 113,2xxx)
o cümlədən: ixrac 2 781,6x) 90,9xx) 108,3xxx)
idxal 1 825,9x) 74,9xx) 136,7xxx)
Gömrük məlumatı2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 3 606,5x) 76,1xx) 124,7xxx)
o cümlədən: ixrac 1 780,6x) 77,0xx) 120,8xxx)
ondan qeyri-neft ixracı 244,8x) 55,5xx) 138,9xxx)
idxal 1 825,9x) 74,9xx) 136,7xxx)
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar-mart ayları.
xx) 2016-cı ilin yanvar-mart ayları 2015-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə faktiki, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
xxx) 2015-ci ilin yanvar-mart ayları 2014-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə faktiki, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim