AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-aprel ayları)

17.05.2010
 2010-cu ilin yanvar-apreli faktiki,milyon manat2010-cu ilin yanvar-apreli 2009-cu ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 12  984.9 105.0
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 9 614.6 105.2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsait 2 291.3 105.5
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 471.3 101.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 59.3 102.4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 335.4 124.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 4 098.7 108.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 324.9 110.5
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 5 667.7x) 148.8xx)
o cümlədən:
ixracın ümumi həcmi 4 509.3x) 181.7 xx)
idxalın ümumi həcmi 1 158.4 x) 87.4xx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2 446.2 x) 97.0xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 1 979.1 x) 84.3xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 467.1 -
Əhalinin gəlirləri 7 320.0 108.6
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 823.1 107.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 309.8 104.8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104.4
x) 2010-cu ilin I rübü
xx)2010-cu ilin I rübü 2009-cu ilin I rübünə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim