AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin I rübü )

16.04.2010
 2010-cu ilin I rübü faktiki, milyon manat2010-cu ilin I rübü 2009-cu ilin I rübünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 9  551.6 105.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 7 141.10 105.6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsait 1 636.80 104.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 336.9 101.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 43.2 103.1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 237.5 124.8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 3 112.10 108.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 030.00 110.6
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 3 920.3x) 162.2xx)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 3 216.6x) 215.5xx)
idxalın ümumi həcmi 703.7x) 76.2xx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1 632.3x) 90.7xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 1 081.6x) 75.xx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 550.7 -
Əhalinin gəlirləri 5 183.80 106.5
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 583.1 105.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 304 104.1
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103.8
x) 2010-cu il yanvar-fevralı
xx)2010-cu ilin yanvar-fevralı 2009-cu ilin yanvar-fevralına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim