AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)

14.11.2008
 2008-ci ilin yanvar-oktyabrı faktiki, milyon manat2008-ci ilin yanvar-oktyabrı 2007-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2007-ci ilin yanvar-oktyabrı 2006-cı ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 32542.4 112.7 126.8
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 25411.2 108.4 126.4
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 7171.3 138.4 116.6
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2952.2 107.1 104.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 149.7 110.4 114.6
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 743.5 129.3 121.6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 8696.2 115.6 115
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2669.2 129.7 133.3
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 44201.5x) 537.3xx) 95.3xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 38970.8x) 9.0d.xx) 89.0xxx)
idxalın ümumi həcmi 5230.7x) 133.8xx) 103.3xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 7506.5x) 171.2xx) 163.3xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 6719.1x) 168.6xx) 164.6xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 787.4x) - -
Əhalinin gəlirləri 16504.2 135.7 141.4
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1930.7 134.2 139.8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 260.2 123.9 133.2
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il noyabrın 1-nə, nəfər) 44718 87.6 93.8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 121.6 116.1
x) 2008-cı ilin yanvar-sentyabrı
xx) 2008-ci ilin yanvar-sentyabrı 2007-ci ilin yanvar-sentyabrına nisbətən
xxx)2007-ci ilin yanvar- sentyabrı 2006-cı ilin yanvar- sentyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim