AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2006-cı il)

19.01.2007
  2006-cı il faktiki faktiki2006-cı il 2005-ci ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2005-ci il 2004-cü ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 17735.8 134.5 126.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 14448.4 136.6 133.5
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 5963.6 114.8 116.6
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1894.7 100.9 107.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 145.1 113.0 109.4
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 571.8 124.0 138.1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 5760.3 113.5 113.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1400.7 142.1 126.1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $x) 10248.5 129.1 128.8
o cümlədən      
ixracın ümumi həcmix) 5625.0 135.9 137.4
idxalın ümumi həcmi x) 4623.5 121.6 120.5
Dövlət büdcəsinin gəlirlərix) 3624.6 196.5 136.5
Dövlət büdcəsinin xərcləri x) 3116.5 166.9 146.7
Dövlət büdcəsinin profisiti x) 508.1 - -
Əhalinin gəlirləri 9949.8 123.4 126.0
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1189.5 122.0 125.7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 141.3 119.8 124.3
Qeydə alınmış işsizlərin sayı (2007-ci ilin yanvarın 1-nə), nəfər 53862 95.6 100.7
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.3xx) 109.6
x) 2006-cı ilin yanvar-noyabrı
xx) 2005-ci ilin dekabrına nisbətən - 111.4%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim