AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci ilin yanvar-aprel ayları)

15.05.2008
 2008-ci ilin yanvar-apreli faktiki,milyon manat2008-ci ilin yanvar-apreli 2007-ci ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2007-ci ilin yanvar-apreli 2006-cı ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 11172.4 115 137.1
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 9626.9 114.3 136.6
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2031.7 121.6 109.6
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 392.5 103.4 107.1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 56.1 113.3 116.2
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 274 141.4 117.3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 3185.3 114.7 114.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 898.1 129.6 133.5
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 2896.2x) 140.9xx) 105.7xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 1544.0x) 168.0xx) 88.6xxx)
idxalın ümumi həcmi 1352.2x) 119.0xx) 125.4xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1984.4x) 182.6xx) 165.0xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 1372.5x) 164.5xx) 125.6xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 611.9x) - -
Əhalinin gəlirləri 5762 134 135.8
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 675.9 132.4 134.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 237.5 123.2 132.1
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il mayın 1-nə, nəfər) 45181 85.5 94.8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 117.8 116.5
x) 2008-ci ilin I rübü
xx) 2008-ci ilin I rübü 2007-ci ilin I rübünə nisbətən
xxx) 2007-ci ilin I rübü 2006-cı ilin I rübünə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim