AZ    EN
logo

2021-ci ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

14.09.2021, 17:14
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-avqust ayları 2019-сu ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 54 730,2 103,6 97,0
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 34 827,8 105,7 98,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 466,1 103,1 96,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 32 069,6 102,6 96,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 9 446,2 118,4 113,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 8 259,4 89,9 100,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 4 637,4 88,7 89,5
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 862,9 91,3 80,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6 105,2 105,0 101,9
o cümlədən: bitkiçilik 3 210,8 107,3 100,6
heyvandarlıq 2 894,4 102,6 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 124,4 98,6 81,7
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 744,5 88,2 64,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 499,8 106,1 101,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 26 460,0 102,7 98,2
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 777,7 104,9 76,0
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 15 937,5 99,9 107,7
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 15 626,8 95,5 111,2
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 310,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 37 170,4 101,2 99.9
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 712,3 100,7 99,1
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 8 605,9 110,7 90,6
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 15 367,7 105,4 106,6
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 937,5 88,2 71,4
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 728,5* 101,8** 121,7***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,8 102,9
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 avqust vəziyyətinə, min nəfər 10 142,4 100,4 100,7
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 17 337,2* 126,0** 69,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 93,3** 77,6***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 11 039,3* 140,4** 68,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 97,6** 93,0***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 354,3* 130,8** 91,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 117,8** 83,0***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 297,9* 106,7** 70,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,6** 56,5***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim