AZ    EN
logo

2015-ci ilin birinci rübündə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

14.04.2015
Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin yanvar-mart ayları)

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-martı faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-martı 2014-сü ilin yanvar-martına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 11 525,0 105,3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 7 872,8 107,0
Sənaye məhsulu 5 792,0 103,9
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1 850,7 109,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 3 232,8 103,0
o cümlədən tikinti- quraşdırma işlərinə 2 421,4 114,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu 629,3 103,4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 50,4 102,6
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 33,9 102,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri 379,4 109,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 5 760,3 109,6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 675,6 105,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2 762,4 x) 88,8 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2 682,3 x) 87,6 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 80,1 -
Əhalinin gəlirləri 9 455,9 105,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 996,8 104,0
Orta aylıq əmək haqqı, manat 444,5 x) 104,3 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,8
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 4 646,7 x) 116,1 3)
o cümlədən:
ixrac 2 939,6 x) 110,1 3)
idxal 1 707,1 x) 142,0 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 4041,7 x) 125,5 3)
o cümlədən:
ixrac 2334,6 x) 120,4 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 349,9 x) 172,6 3)
idxal 1 707,1 x) 142,0 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2015-ci ilin yanvar-fevralı 2014-cü ilin yanvar-fevralına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2015-ci ilin yanvar-fevralı;
xx) 2015-ci ilin yanvar-fevralı 2014-cü ilin yanvar-fevralına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim