AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları)

21.10.2010
 2010-cu ilin yanvar-sentyabrı faktiki, milyon manat2010-cu ilin yanvar- sentyabrı 2009-cu ilin yanvar- sentyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 29  308.0 104.1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 12  394.8 105.2
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 20  409.8 103.1
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3  675.4 105.9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 6  157.8 115.2
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 4  188.8 105.8
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2  895.6 96.6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 145.8 102.8
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 117.2 103.6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 832 133.4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 9  633.7 108.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3  280.5 110.5
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 17  971.31) 144.42)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 13  948.81) 162.52)
idxalın ümumi həcmi 4  022.51) 104.12)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6  708.91) 102.62)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 6  044.51) 103.12)
Dövlət büdcəsinin profisiti 664.4  
Əhalinin gəlirləri 17  979.2 111.3
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 2  016.2 110
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 319.1 106.6
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 105.2
1) 2010-cu ilin yanvar-avqustu
2) 2010-cu ilin yanvar-avqustu 2009-cu ilin yanvar- avqustuna nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim