AZ    EN
logo

2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

14.12.2017
Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2016-сı ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları 2015-сi ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 63 071,3 99,8 96,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 39570,3 102,4 94,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 6481,8 98,8 95
Sənaye məhsulu, milyon manat 35 650,6 96,2 99,4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 8 537,8 103,5 104,9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 13 688,4 97,2 72
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 10 050,4 98,3 72,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6 200,6 104,2 102,3
o cümlədən: bitkiçilik 2 942,0 105,9 102,1
heyvandarlıq 3 258,6 102,8 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 206,2 101,8 99,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 786,3 102,3 102
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 552,9 105,9 104,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 30 862,8 102,3 101,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 7 532,5 101 99,9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 14 749,3 113,8 83,9
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 15463,1 111 90
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 713,8 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 43389,9 108,2 108,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4459,1 107,2 107,7
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 280,1 98,2 103,3
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 12152,2 76,8 85,2
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1889,6 137,4 105,7
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 525,4* 106,4** 106,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,4 112,1
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, min nəfər 9 883,3 100,9 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(statistika məlumatı1 )
faktiki qiymətlərlə 19 459,0* 109,4** 82,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,0** 94,8***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 12 500,6* 115,5** 76,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,9** 96,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 958,4* 99,9** 93,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,0** 91,9***
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(gömrük məlumatı2 )
faktiki qiymətlərlə 16 012,6* 111,8** 77,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,8** 88,6***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 9 054,2* 123,0** 67,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 93,2** 86,3***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 218,7* 125,1** 73,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 122,8** 79,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 958,4* 99,9** 93,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,0** 91,9***

Qeyd:

* 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları.

** 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.

1 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

2 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim