AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)

18.10.2011
 2011-ci ilin yanvar-sentyabrı faktiki, milyon manat 2011-ci ilin yanvar-sentyabrı 2010-cu ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 34  583.1 100.5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 17  167.0 108.2
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 23  182.6 96.8
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4  145.4 109.2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 7  576.7 121.9
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 5  447.5 128.8
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3  877.4 107.6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 152.6 104.5
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 125.7 107
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 883.1 111
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 11  635.5 110.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3  681.8 107.4
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 23  661.21) 105.92)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 17  798.01) 93.62)
ondan qeyri-neft məhsullarının ixracı 923.21) 110.42)
idxalın ümumi həcmi 5  863.21) 143.12)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 7  738.7x) 115.4xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 7  538.0x) 124.7xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 200.7 x
Əhalinin gəlirləri 21  776.3 119.2
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 2  409.9 117.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 354.5x) 109.5xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.4
1) 2011-ci ilin yanvar-avqustu
2) 2011-ci ilin yanvar - avqustu 2010-cu ilin yanvar - avqustuna nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci ilin yanvar - avqustu
xx) 2011-ci ilin yanvar - avqustu 2010-cu ilin yanvar - avqustuna nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim