AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin yanvar-oktyabr ayları)

16.11.2009
 2009-cu ilin yanvar-oktyabrı faktiki, milyon manat2009-cu ilin yanvar-oktyabrı 2008-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 26647.5 108.3
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 17661.7 107.4
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 5922.7 82.8
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3086.3 103.6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 154.6 103
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 819 113.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 9489.1 108.7
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3203.9 112.6
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 14356.0*) x
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 9986.8*) x
idxalın ümumi həcmi 4369.2*) 83.5**)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 7235.0*) 96.4**)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 6456.8*) 96.1**)
Dövlət büdcəsinin profisiti 778.2*) -
Əhalinin gəlirləri 18073.9 107.8
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 2049.1 106.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 296.3 113.9
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101.7
*) 2009-cu ilin yanvar-sentyabrı
**)2009-cu ilin yanvar- sentyabrı 2008-ci ilin yanvar-sentyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim