AZ    EN
logo
2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında 1204 yol-nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir.2023-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən 110,2 faiz təşkil etmişdir.2023-cü il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1719,8 min nəfər olmuşdur.2023-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında əsas kapitala 14258,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir.2023-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında 55,6 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir.2023-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkədə 100,9 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur.2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Respublikasına dünyanın 184 ölkəsindən 1535,8 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir.2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3,3 faiz artmışdır.2023-cü ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 29989,2 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir.2023-cü ilin yanvar-avqust aylarında 45,1 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir.2023-cü ilin əvvəlinə ölkə əhalisinin ümumi sayının 50,2 faizini qadınlar təşkil etmişdir2022-ci ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 51420,6 min ton olmuşdur.2022-ci ildə mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərdə keçirilmiş gecələmələrin sayı 2647,1 min olmuşdur.

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin yanvar-sentyabr ayları)

19.10.2009
 2009-cu ilin yanvar-sentyabrı faktiki, milyon manat2009-cu ilin yanvar-sentyabrı 2008-ci ilin yanvar-sentyabrına
2008-ci ilin yanvar-sentyabrı faktiki 2007-ci ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 23427.1 106.1 115
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 15624.9 105 112
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 5199.4 82.9 138
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2871.3 102.9 108.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 137.7 102.4 111.4
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 731.8 110.4 130.2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 8464.3 108.5 115.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2806 112.5 129.7
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 12407.7x) x x
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 8584.5x) x x
idxalın ümumi həcmi 3823.2x) 84.8xx) 131.9xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6539.1x) 97.8xx) 168.7xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 5861.4x) 100.6xx) 172.0xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 677.7x) - -
Əhalinin gəlirləri 16082.6 109.8 136
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1824.5 108.4 134.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 296.6 115.5 123.1
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.1 121.5
x) 2009-cu ilin yanvar-avqustu
xx)2009-cu ilin yanvar- avqustu 2008-ci ilin yanvar avqustuna nisbətən
xxx) 2008-ci ilin yanvar avqustu 2007-ci ilin yanvar avqustuna nisbətən
Qeyd:Dövlət Dövlət Gömrük Komitəsinin ixraca dair statistik məlumatları əvvəlki illərdə də ixrac edilmiş malların dəyərinin bir qismini özündə ehtiva etdiyindən və bu məlumatların müqayisə edilən illər üzrə bölüşdürülməsi mümkün olmadığından xarici ticarət dövriyyəsi və ixracın həcminin nisbi dəyişməsi hesablanmamışdır.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim