AZ    EN
logo

2018-ci ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.02.2018

 

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar ayı, faktiki 2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 6049,5 102,0 100,8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 3278,8 103,9 101,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 618,5 101,1 99,7
Sənaye məhsulu, milyon manat 3938,1 101,5 101.0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 762,2 108,7 113,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 960,3 94,5 97,9
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 695,7 97,0 93,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 288,8 104,3 103,5
o cümlədən:
bitkiçilik 8,5 133,5 133,2
heyvandarlıq 280,3 103,6 102,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 16,9 100,3 105,3
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 143,7 101,6 102,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 141,8 116,0 97,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 2794,6 102,4 101,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 737,5 101,3 97,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 1393,1 112,0 92,1
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat 976,5 105,6 179,1
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 416,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 3882,3 111,7 104,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 396,9 110,7 103,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 7561,2 101,5 78,6
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 11757,8 71,5 75,7
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1626,7 110,5 97,6
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 528,2* 105,7** 107,0***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 105,5 111,9
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, min nəfər 9898,1 100,9 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 24 257,6* 112,3** 83,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 89,3** 92,7***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 15 475,6* 118,1** 79,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 92,9** 94,4***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 538,4 * 124,4** 78,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 122,2** 83,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 8 782,0* 103,5** 92,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 83,9** 89,6***

Qeyd:

* 2017-ci ildə

** 2017-ci il 2016-cı ilə nisbətən.

***2016-cı il 2015-ci ilə nisbətən.

1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim