AZ    EN
logo

2014-cü ilin birinci yarısında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

14.07.2014
Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin birinci yarısı)

Göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-iyun ayları faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-iyun ayları 2013-сü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 28 743,0 102,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 16 173,9 107,0
Sənaye məhsulu 16 936,4 97,6
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3 411,0 104,2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 7 625,9 103,4
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 4 663,9 91,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu 2 270,8 105,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 107,9 101,8
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 76,3 103,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri 722,4 112,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 10 084,2 108,9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 982,5 106,9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 8 023,0 x) 97,3 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 7 368,5 x) 99,1 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 654,5 -
Əhalinin gəlirləri 17 780,6 104,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 1 895,0 103,3
Orta aylıq əmək haqqı, manat 438,1 x) 106,5 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101,6
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 17 178,5 x) 94,0 3)
o cümlədən:
ixrac 13 668,6 x) 98,4 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 650,1 x) 89,0 3)
idxal 3 509,9 x) 80,1 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 12 989,2 x) 87,7 3)
o cümlədən:
ixrac 9 479,3 x) 90,9 3)
idxal 3 509,9 x) 80,1 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2014-cü ilin yanvar-may ayları 2013-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2014-cü ilin yanvar-may ayları;
xx) 2014-cü ilin yanvar-may ayları 2013-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim