AZ    EN
logo

2019-cu ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

21.01.2020, 17:10
Göstəricinin adı 2019-cu ildə, faktiki 2019-cu il 2018-сi ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci il 2017-сi ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 81 681,0 102,2 101,4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 50 391,8 103,5 101,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 8 247,0 101,4 100,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 46 735,5 101,8 101,5
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 11 321,7 114,3 109,1
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 17 184,3 97,7 95,7
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 11 694,8 101,9 121,6
ondan qeyri-neft sənayesinə 3 139,2 123 113,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 7 836,7 107,2 104,6
o cümlədən: bitkiçilik 3 751,2 111,7 106,8
heyvandarlıq 4 085,5 103,5 102,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 235,3 102,2 101,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 2 056,5 102,7 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 197,9 115,9 109,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 39 391,7 103,6 103
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 9 607,3 103,1 103
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 24 199,6 107,5 136,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 24 404,8 107,4 129,2
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 205,2 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 57 035,0 107,4 108
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 758,6 106,5 107
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 8 681,5 107,5 109,5
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 15 116,4 120,3 102,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 410,4 83,5 89,3
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 623,1* 115,4** 102,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,6 102,3
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər 10 060,2 100,9 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 30 040,5* 103,2** 134,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 97,8** 100,8***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 17 655,8* 93,8** 135,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 99,7** 100,5***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 781,1* 116,3** 110,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 110,3** 101,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 12 384,7* 120,3** 132,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 94,4** 101,2***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları
** 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim