AZ    EN
logo

2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.08.2018
Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları 2017-сi ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar-iyul ayları 2016-сı ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 43 478,6 100,2 99,0
   o cümlədən qeyri-neft ÜDM 24 326,0 100,9 102,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 436,3 99,3 98,0
Sənaye məhsulu, milyon manat 27 506,2 100,7 94,6
   o cümlədən qeyri-neft sənayesi   5 675,4 110,7 104,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 7 457,3 82,1 99,7
   o cümlədən qeyri-neft sektoruna 4 130,9 119,0  
         ondan qeyri-neft sənayesinə 863,1 165,5  
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 100,2 106,5 101,2
    o cümlədən: bitkiçilik 2 014,2 111,0 99,2
                         heyvandarlıq    2 086,0 102,5 103,0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 127,6 101,2 102,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 100,8 101,4 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri,milyon manat 1 023,6 107,1 104,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi,milyon manat 20 082,3 102,6 101,8
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 665,5 102,6 100,5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri,milyon manat 12 078,1 128,4 134,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri,milyon manat 11 649,3 119,3 119,2
Dövlət büdcəsinin profisiti,milyon manat 428,8 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 30 331,0 109,4 107,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 094,8 108,4 106,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 8 109,3 117,4 88,4
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 12 105,6 87,2 75,3
   o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 745,7 96,4 117,6
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 541,1* 103,7** 106,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,8 114,0
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər 9 936,1 100,9 101,0
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $      
faktiki qiymətlərlə 14 647,0* 136,7** 104,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 102,6** 83,8***
  o cümlədən: ixrac      
faktiki qiymətlərlə 9 986,7* 136,8** 116,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 102,1** 91,6***
   ondan qeyri-neft ixracı      
faktiki qiymətlərlə 846,5* 115,0** 126,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 104,7** 123,9***
                      idxal      
faktiki qiymətlərlə 4 660,3* 136,7** 84,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,7** 71,6***

Qeyd:

* 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları.
** 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
***2017-ci ilin yanvar-iyun ayları 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim