AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-iyun ayları)

14.07.2010
 2010-cu ilin yanvar-iyunu faktiki, milyon manat2010-cu ilin yanvar-iyunu 2009-cu ilin yanvar-iyununa nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 19  680.0 103.7
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 7  865.0 104.7
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 14158.9 103.5
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2407.4 115.3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 3  766.9 110.9
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 2  544.6 104.7
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 1307.4 99.0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 94.2 102.4
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 62.0 107.0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 514.0 128.2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 6258.6 108.4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2026.4 110.5
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 10 579.01) 153.52)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 8 177.01) 178.02)
idxalın ümumi həcmi 2 402.01) 104.52)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 4 096.21) 102.52)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 3 559.11) 97.32)
Dövlət büdcəsinin profisiti 537.1 -
Əhalinin gəlirləri 11  483.7 109.7
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1  290.0 108.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 315.2 105
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104.9
1) 2010-cu ilin yanvar-mayı
2) 2010-cu ilin yanvar-mayı 2009-cu ilin yanvar-mayına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim