AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-iyun ayları)

15.07.2011
 2011-ci ilin
yanvar-iyunu faktiki,
milyon manat
2011-ci ilin
yanvar-iyunu,
2010-cu ilin
yanvar-iyununa nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 22  516.5 100.9
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 10  813.5 107.2
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 15 612.6 98.2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 770.5 110.3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 4  476.6 117.8
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 3  182.1 124
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 1 792.6 106.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 99.6 105.7
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 81.5 107.1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 562.2 114.4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 7 566.0 109.8
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 280.5 107.9
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 14 072.81) 109.92)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 10 583.11) 99.12)
idxalın ümumi həcmi 3 489.71) 142.82)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 4 825.2x) 117.8xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 3 683.0x) 103.5xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 142.2 -
Əhalinin gəlirləri 13  489.2 117
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 1  495.8 115.5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 351.3x) 110.7xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.8
1) 2011-ciin il yanvar-mayı;
2) 2011-ci ilin yanvar-mayı 2010-cu ilin yanvar-mayına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci ilin yanvar-mayı;
xx)2011-ci ilin yanvar-mayı 2010-cu ilin yanvar-mayına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim