AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin I rübü)

14.04.2011
 2011-ci ilin I rübü faktiki, milyon manat 2011-ci ilin I rübü 2010-cu ilin I rübünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 10  421.1 101.6
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 4  951.0 105.6
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 7 493.7 100.3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1  542.7 109.8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsait 1 775.8 102.5
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 1  174.1 105.1
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 474.1 105.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 45.8 105.6
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 27.8 108.1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 287.4 123.5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 3 765.4 109.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 170.6 110.2
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 4 717.11) 109.92)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 3 389.6 1) 103.8 2,1)
idxalın ümumi həcmi 1 327.5 1) 185.02)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1 829.3 x) 112.1xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 1 186.4 x) 109.7xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 642.9 -
Əhalinin gəlirləri 6 496.5 116.8
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 721.5 115.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 339.6 111.7
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 109.1
1) 2011-ciin il yanvar-fevralı
2) 2011-ci ilin yanvar-fevralı 2010-cu ilin yanvar-fevralına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
2,1) 2011-ci ilin yanvar-fevralı 2010-cu ilin yanvar-fevralına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə, ARDNŞ və ABƏŞ-in ixracı nəzərə alınmaqla
x) 2011-ci ilin yanvar-fevralı
xx) 2011-ci ilin yanvar-fevralı 2010-cu ilin yanvar-fevralına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim