AZ    EN
logo

2022-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.06.2022, 13:06
Göstəricinin adı 2022-ci ilin yanvar-may ayları, faktiki 2022-ci ilin yanvar-may ayları 2021-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2021-ci ilin yanvar-may ayları 2020-сi ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 50 867,5 107,2 100,8
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 25 030,8 111,0 104,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 063,1 106,7 100,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 34 869,8 103,3 97,8
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 7 309,0 114,3 116,2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 4 915,5 96,8 94,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 3 105,5 114,6 92,1
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 319,5 74,9 85,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 2 639,8 103,3 102,9
o cümlədən: bitkiçilik 611,4 105,1 105,2
heyvandarlıq 2 028,4 102,8 102,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 85,2 110,3 95,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 624,4 139,7 74,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 030,4 114,8 104,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 17 713,3 103,1 100,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 512,1 108,1 99,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 12 442,4 127,8 92,5
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 10 450,0 111,6 99,7
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 1 992,4 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 26 420,3 119,5 99,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 629,7 119,1 98,8
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2022-ci il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 10 515,4 125,9 107,7
Kredit qoyuluşları, 2022-ci il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 18 320,0 122,2 98,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 674,8 73,2 74,8
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 824,7* 114,2** 98,1***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 112,6 104,2
Əhalinin sayı, 2022-ci il 01 may vəziyyətinə, min nəfər 10 173,2 100,4 100,5
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 16 825,1* 173,9** 118,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 109,8** 88,9***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 12 784,6* 208,1** 127,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 118,3** 93,8***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 965,5* 138,5** 126,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 125,0** 110,3***
idxal
faktiki qiymətlərlə 4 040,5* 114,5** 104,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 95,2** 81,9***

Qeyd:

* 2022-ci ilin yanvar-aprel ayları.
** 2022-ci ilin yanvar-aprel ayları 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.
*** 2021-ci ilin yanvar-aprel ayları 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim