AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin yanvar ayı)

15.02.2007
  2007-ci ilin yanvarı faktiki,milyon manat2007-ci ilin yanvarı 2006-cı ilin yanvarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı ilin yanvarı 2005-ci ilin yanvarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1647.0 146.7 134.6
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 1494.9 152.4 140.2
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 357.2 103.5 101.2
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 89.7 105.9 105.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 39125 116.9 110.5
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 40.1 117.8 125.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 564.9 114.1 112.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 167.6 141.9 131.3
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 11636.6x) 136.0 xx) 120.0 xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 6372.1 x) 146.6 xx) 120.2 xxx)
idxalın ümumi həcmi 5264.5 x) 125.0 xx) 119.8 xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 3881.2 x) 188.8xx) 136.2 xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 3789.7 x) 177.0 xx) 142.5 xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 91.5 x) - -
Əhalinin gəlirləri 838.7 129.9 115.5
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 99.7 128.4 114.1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 160.6 126.3 119.5
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il fevralın 1-nə, nəfər) 53633 95.2 100.6
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 117.0xxxx) 105.3
x) 2006-cı il
xx) 2006-cı il 2005-ci ilə nisbətən
xxx)2005-ci il 2004-cü ilə nisbətən
xxxx) 2006-cı ilin dekabrına nisbətən - 106.4%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim