AZ    EN
logo

2021-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

14.06.2021, 16:45
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-may ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-may ayları 2020-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-may ayları 2019-сu ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 31 532,5 100,8 98,3
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 19 918,0 104,5 97,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 3 150,6 100,3 97,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 18 833,5 97,8 100,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 5 631,3 116,2 114,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 4 907,0 94,7 97,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 2 619,1 92,1 83,3
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 412,4 85,6 68,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 2 245,5 102,9 103,6
o cümlədən: bitkiçilik 475,7 105,2 105,3
heyvandarlıq 1 769,8 102,3 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 77,2 95,1 89,7
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 447,0 74,4 76,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 897,5 104,4 104,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 15 240,6 100,3 98,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 949,0 99,8 85,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 9 735,2 92,5 117,0
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 9 366,3 99,7 99,6
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 368,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 22 090,0 99,2 100,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 207,1 98,7 100,0
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 8 352,9 107,7 89,0
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 14 987,5 98,9 116,4
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 921,5 74,8 82,0
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 722,3* 98,1** 126,7***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,2 102,9
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 may vəziyyətinə, min nəfər 10 133,1 100,5 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 9 532,1* 116,5** 74,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,6** 83,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 6 003,2* 125,1** 75,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,7** 100,2***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 697,0* 127,0** 94,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 110,7** 87,1***
idxal
faktiki qiymətlərlə 3 528,9* 104,3** 74,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 81,9** 59,5***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-aprel ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-aprel ayları 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim