AZ    EN
logo

2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

15.10.2014
Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin yanvar-sentyabr ayları)

Göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2013-сü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 44 145,4 102,5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 25 554,5 106,0
Sənaye məhsulu 25 244,6 99,4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5 243,7 106,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 11 868,5 100,2
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 7 462,4 88,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu 4 308,3 96,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 165,0 102,1
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 117,5 103,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri 1 140,5 112,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 15 470,7 109,4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4 761,0 106,4
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 407,3 x) 96,3 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 11 468,9 x) 98,7 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 938,4 -
Əhalinin gəlirləri 27 168,6 105,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 2 890,3 104,0
Orta aylıq əmək haqqı, manat 440,9 x) 105,9 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101,5
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 27 606,3 x) 94,2 3)
o cümlədən:
ixrac 21 992,7 x) 99,3 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 102,9 x) 97,2 3)
idxal 5 613,6 x) 78,3 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 20 964,6 x) 90,3 3)
o cümlədən:
ixrac 15 351,0 x) 95,7 3)
idxal 5 613,6 x) 78,3 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2014-cü ilin yanvar-avqust ayları 2013-cü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2014-cü ilin yanvar-avqust ayları;
xx) 2014-cü ilin yanvar-avqust ayları 2013-cü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim