AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin yanvar-fevral ayları)

16.03.2009
 2009-cu ilin yanvar-fevralı faktiki, milyon manat2009-cu ilin yanvar-fevralı 2008-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2008-ci ilin yanvar-fevralı 2007-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 3859.3 103.4 113.4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 2079.7 113.9 110.1
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 2670.7 97.4 113.3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 808.1 101.7 115.6
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1104.5 127.2 120.5
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 832.8 2.2 dəfə 167.8
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 217.8 103.6 103.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 26.9 99.8 114.3
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 18 104.6 110.2
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 123.2 101.8 142.2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1822.3 109.9 114.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 562.9 120.2 129
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 1200.3x) 106.9xx) 142.9xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 681.5x) 108.9xx) 158.1xxx)
idxalın ümumi həcmi 518.8x) 104.5xx) 127.5xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 997.4x) 102.0xx) 189.9xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 241.5x) 134.5xx) 195.1xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 755.9x) - -
Əhalinin gəlirləri 3069 120.8 133.1
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 356.1 119.4 131.5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 292 126.4 127.6
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 110.3 115.7
x) 2009-cu illin yanvarı
xx) 2009-cu illin yanvarı 2008-ci illin yanvarına nisbətən
xxx)2008-ci illin yanvarı 2007-ci illin yanvarına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim