AZ    EN
logo

2013-cü ilin birinci rübündə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

15.04.2013
Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin birinci rübü)

Göstəricilər 2013-cü ilin I rübü faktiki, milyon manat 2013-cü ilin I rübü 2012-сi ilin I rübünə nisbətən,faizlə
Ümumi daxili məhsul 12 946.6 103.1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 6 644.1 111.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 8 553.0 98.2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1 641.7 102.9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 2 902.2 136.1
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 1 823.3 134.0
Kənd təsərrüfatı məhsulu 528.9 104.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn.ton 48.4 101.4
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 31.9 105.6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 353.4 112.5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 531.3 109.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 459.1 107.5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 3 202.3 x) 129.4 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2 893.4 x) 2.2 d. xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 308.9 -
Əhalinin gəlirləri 7 736.7 105.9
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat  836.4 104.5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 397.1 x) 107.8 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101.2
Statistika məlumatı 1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 7 120.4 x) 98.2 3)
o cümlədən:
ixrac 5 687.3 x) 96.3 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 259.9 x) 114.2 3)
idxal 1433.1 x) 105.9 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 5 617.0 x) 107.0 3)
o cümlədən:
ixrac 4 183.9 x) 107.4 3)
idxal 1 433.1 x) 105.9 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2013-cü ilin yanvar-fevralı 2012-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2013-cü ilin yanvar-fevralı; xx)2013-cü ilin yanvar-fevralı 2012-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim