AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)

20.10.2008
 2008-ci ilin yanvar-sentyabrı faktiki, milyon manat2008-ci ilin yanvar-sentyabrı 2007-ci ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2007-ci ilin yanvar-sentyabrı 2006-cı ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 30370.4 115 127.1
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 24182 112 127
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 6283 138 115.1
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2759.2 108.3 104.1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 134.5 111.4 119.2
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 661 130.2 119.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 7723.9 115.5 114.9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2344.2 129.7 133.1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 42209.2x) 569.8xx) 105.7xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 37703.5x) 9.4 d.xx) 109.1xxx)
idxalın ümumi həcmi 4505.7x) 131.9xx) 101.9xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6685.7x) 168.7xx) 163.3xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 5828.2x) 172.0xx) 157.2xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 857.5x) - -
Əhalinin gəlirləri 14557.9 135.6 141.1
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1703.8 134.1 139.5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 256.9 123.1 132.5
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il oktyabrın 1-nə, nəfər) 44745 87.1 93.8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 121.5 116
x) 2008-ci ilin yanvar-avqustu
xx) 2008-ci ilin yanvar-avqustu 2007-cı ilin yanvar- avqustuna nisbətən
xxx)2007-ci ilin yanvar-avqustu 2006-cı ilin yanvar- avqustuna nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim