AZ    EN
logo

2022-ci ilin yanvar-dekabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

18.01.2023, 16:43
Göstəricinin adı 2022-ci ildə, faktiki 2022-ci il 2021-ci ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2021-ci il 2020-сi ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 133 825,8 104,6 105,6
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 69 826,0 109,1 107,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 13 292,2 104,1 105,1
Sənaye məhsulu, milyon manat 86 002,7 98,9 105,0
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 17 576,4 107,1 118,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 18 272,3 105,5 95,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 12 871,9 113,6 95,8
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 530,4 87,7 53,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 10 984,2 103,4 103,4
o cümlədən: bitkiçilik 5 538,0 103,3 104,0
heyvandarlıq 5 446,2 103,4 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 218,7 112,8 102,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 621,1 133,5 103,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 742,8 114,8 106,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 52 171,0 103,1 103,2
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 9 253,4 108,0 104,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 30 660,6 116,2 107,0
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 32 008,3 116,7 103,8
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 1 347,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 68 914,6 120,5 102,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 6 844,9 119,9 102,1
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2022-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 11 588,6 128,0 114,5
Kredit qoyuluşları, 2022-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 20 218,7 121,1 113,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 641,3 81,6 85,2
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 829,9* 114,6** 102,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,9 106,7
Əhalinin sayı, 2022-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər 10 215,0 100,6 100,3
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 51 229,2* 162,7** 144,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 107,9** 103,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 38 347,7* 181,9** 173,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 111,2** 114,4***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 2 688,4* 113,9** 143,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 104,8** 133,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 12 881,5* 123,7** 107,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,2** 88,8***

Qeyd:

* 2022-ci ilin yanvar-noyabr ayları.
** 2022-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
*** 2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim