AZ    EN
logo

2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.10.2022, 10:36
Göstəricinin adı 2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2020-сi ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 98 077,8 105,6 104,8
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 50 285,8 110,1 106,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 9 748,9 105,1 104,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 64 131,8 99,4 104,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 13 032,4 107,2 119,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 10 154,4 104,6 91,3
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 6 551,1 118,1 92,0
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 897,7 91,6 98,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 8 919,4 103,0 105,0
o cümlədən: bitkiçilik 5 026,6 103,0 107,3
heyvandarlıq 3 892,8 102,9 102,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 157,6 112,3 99,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 165,2 138,9 90,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 964,3 115,5 105,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 35 553,1 102,9 102,8
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 416,3 107,8 104,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 22 401,5 125,3 99,5
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 20 470,7 115,6 95,0
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 1 930,8 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 50 951,5 120,2 102,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 064,6 119,7 101,8
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2022-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 10 858,4 126,9 108,7
Kredit qoyuluşları, 2022-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 19 136,8 122,6 106,3
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 659,7 73,0 84,9
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 829,0* 114,3** 102,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,4 105,2
Əhalinin sayı, 2022-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 198,6 100,5 100,4
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 35 608,3* 170,4** 133,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,6** 99,5***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 26 739,9* 197,3** 150,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 110,7** 106,3***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 885,5* 119,0** 137,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 107,0** 124,1***
idxal
faktiki qiymətlərlə 8 868,4* 120,7** 109,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 99,0** 90,2***

Qeyd:

* 2022-ci ilin yanvar-avqust ayları.
** 2022-ci ilin yanvar-avqust ayları 2021-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
*** 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim