AZ    EN
logo

2022-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.04.2022, 14:17
Göstəricinin adı 2022-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2022-ci ilin yanvar-mart ayları 2021-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2021-ci ilin yanvar-mart ayları 2020-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 30 037,0 106,8 98,7
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 15 009,9 110,3 102,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 2 990,9 106,4 98,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 20 585,8 103,9 96,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 4 599,9 118,1 111,9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 2 440,7 90,5 80,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 1 442,5 110,1 67,8
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 195,7 67,6 98,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 1 153,1 103,4 102,2
o cümlədən: bitkiçilik 67,8 114,4 102,5
heyvandarlıq 1 085,3 102,8 102,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 49,3 105,7 92,0
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 345,1 136,3 57,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 604,4 114,7 102,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 10 998,4 103,1 98,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 112,3 105,2 88,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 7 009,6 122,2 73,4
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 5 629,5 101,9 105,1
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 1 380,1 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 16 000,5 118,9 98,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 593,2 118,5 98,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2022-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 10 036,7 119,8 96,4
Kredit qoyuluşları, 2022-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 17 587,2 120,3 93,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 690,2 75,2 70,7
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 768,3* 111,0** 97,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 112,2 103,9
Əhalinin sayı, 2022-ci il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər 10 164,5 100,4 100,5
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 7 794,5* 171,5** 93,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 112,8** 83,5***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 5 822,0* 198,5** 94,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 118,8** 90,3***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 461,8* 139,4** 111,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 132,2** 96,0***
idxal
faktiki qiymətlərlə 1 972,5* 122,3** 90,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,8** 71,7***

Qeyd:

* 2022-ci ilin yanvar-fevral ayları.
** 2022-ci ilin yanvar-fevral ayları 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.
*** 2021-ci ilin yanvar-fevral ayları 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim