AZ    EN
logo

2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

12.08.2022, 11:14
Göstəricinin adı 2022-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2022-ci ilin yanvar-iyul ayları 2021-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2021-ci ilin yanvar-iyul ayları 2020-сi ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 74 155,2 106,2 102,7
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 37 512,6 109,9 105,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 7 375,9 105,7 102,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 49 342,0 101,5 101,1
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 10 154,7 110,7 116,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 7 301,7 100,1 87,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 4 577,4 112,5 86,6
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 642,1 86,7 85,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6 391,0 103,1 105,6
o cümlədən: bitkiçilik 3 479,5 103,4 108,5
heyvandarlıq 2 911,5 102,7 102,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 120,5 111,7 97,0
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 894,9 137,6 84,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 508,2 115,6 105,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 26 731,5 102,9 102,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 910,5 107,2 104,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 17 899,4 127,4 100,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 15 334,8 112,1 96,7
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 2 564,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 38 797,2 120,0 100,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 859,0 119,5 100,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2022-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 10 596,2 125,6 109,5
Kredit qoyuluşları, 2022-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 18 818,2 123,3 104,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 661,2 72,3 85,8
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 827,1* 114,2** 100,6***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,0 104,5
Əhalinin sayı, 2022-ci il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər 10 185,8 100,5 100,4
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 25 885,6* 173,4** 127,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 108,1** 93,9***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 19 528,6* 204,6** 141,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 114,4** 97,6***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 457,6* 125,4** 127,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 112,4** 113,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 357,0* 118,0** 108,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 97,1** 88,9***

Qeyd:

* 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları.
** 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
*** 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim