AZ    EN
logo

2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.11.2018, 19:48
Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2017-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2016-сı ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 65 233,0 100,8 99,3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 37 169,8 101,0 102,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 6 648,1 99,9 98,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 39 962,7 101,5 95,4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 8 255,1 110,0 103,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 11 482,7 88,7 97,0
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 6 553,3 116,7 107,4
ondan qeyri-neft sənayesinə 1 230,5 118,2 123,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6 203,7 105,0 104,0
o cümlədən: bitkiçilik 3 068,6 107,4 105,3
heyvandarlıq 3 135,1 102,6 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 188,9 101,5 101,7
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 634,3 101,3 102,2
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 530,3 108,8 105,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 29 473,5 102,6 102,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 7 117,0 102,7 101,0
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 18 196,9 134,2 112,0
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 17 769,9 125,6 113,5
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 427,0 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 43 871,5 109,2 108,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 471,1 108,2 107,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 8 199,1 116,8 89,9
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 12 302,4 98,9 74,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 748,7 94,2 116,3
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 540,5* 102,8** 107,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,4 113,7
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, min nəfər 9 959,2 100,9 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 23 159,4* 134,3** 109,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 99,8** 88,5***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 15 254,2* 137,9** 115,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,9** 91,9***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 207,4* 112,9** 126,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,5** 124,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 7 905,2* 128,0** 100,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 97,7** 83,2***

Qeyd:

* 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları.
** 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
***2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim