AZ    EN
logo

2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

13.12.2013
Göstəricilər 2013-cü ilin yanvar- noyabr ayları faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar- noyabr ayları 2012-сi ilin yanvar- noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 52 072.3 105.7
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 29 183.1 109.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 30 792.00 101.7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 6 138.3 103.2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 14 592.3 114.8
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 10 250.2 108.2
Kənd təsərrüfatı məhsulu 4 990.0 104.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 199.3 103.3
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 140.5 106.8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 388.1 109.4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 17 224.9 109.7
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 5 667.9 107.3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 234.8x) 114.1xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 14 020.7x) 114.8xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 2 214.1 -
Əhalinin gəlirləri 32 257.9 107.9
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 3 471.7 106.5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 416.7x) 106.8xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.3
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 36 167.6x) 104.33)
o cümlədən:
ixrac 27 290.3x) 101.23)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 431.8x) 109.53)
idxal 8 877.3x) 113.93)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 28 798.6x) 109.23)
o cümlədən:
ixrac 19 921.3x) 107.13)
idxal 8 877.3x) 113.93)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2013-cü ilin yanvar-oktyabrı 2012-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2013-cü ilin yanvar-oktyabrı;
xx) 2013-cü ilin yanvar-oktyabrı 2012-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim