AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)

17.11.2011
  2011-ci ilin yanvar-oktyabrı faktiki,milyon manat2011-ci ilin yanvar-oktyabrı 2010-cu ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 40  690.0 100.3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 19  245.9 108.6
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 27  980.0 96
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4  633.2 109.8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 8  649.3 121.7
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 6  240.7 129.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 4  146.4 107.1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 168.3 103.7
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 138.6 106.4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 997.2 111.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 13  082.0 110.4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4  187.8 107.4
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 26  615.71) 107.32)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 19  745.31) 92.92)
idxalın ümumi həcmi 6  870.41) 148.62)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 8 978.9x) 119.7xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 8  734.8x) 127.7xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 244.1 x
Əhalinin gəlirləri 24  538.6 119
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 2  713.6 117.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 355.1x) 109.0xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.3
1) 2011-ci ilin yanvar-sentyabrı
2) 2011-ci ilin yanvar-sentyabrı 2010-cu ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci ilin yanvar- sentyabrı
xx) 2011-ci ilin yanvar-sentyabrı 2010-cu ilin yanvar- sentyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim