AZ    EN
logo

2018-ci ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.09.2018

 

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları 2017-сi ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar-avqust ayları 2016-сı ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 50 521,9 100,7 98,9
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 28 542,2 100,9 102,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 153,1 99,8 97,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 31 572,9 101,9 94,0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 6 599,9 110,8 104,3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 8 953,6 87,2 100,1
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 4 981,0 122,7 112,1
ondan qeyri-neft sənayesinə 944,8 137,7 2,0 d
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 774,4 104,2 101,7
o cümlədən: bitkiçilik 2 386,8 105,8 100,9
heyvandarlıq 2 387,6 102,6 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 151,8 101,2 101,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 279,1 101,3 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 188,4 107,6 105,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 22 966,4 102,7 102,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 436,0 102,8 100,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 14 029,7 130,0 130,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 13 485,7 119,1 121,2
Dövlət büdcəsinin  profisiti, milyon manat 544,0 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 34 786,3 109,5 107,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 548,1 108,5 106,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 8 049,5 117,3 87,5
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 12 170,7 94,6 76,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 782,1 98,3 120,5
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 542,3* 103,7** 106,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,7 114,0
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 avqust vəziyyətinə, min nəfər 9 943,2 100,9 101,0
Xarici ticarət dövriyyəsi 1) , mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 17 474,7* 135,6** 106,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,7** 86,0***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 11 698,5* 137,3** 115,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,8** 91,8***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 968,6* 113,5** 129,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,8** 121,9***
idxal
faktiki qiymətlərlə 5 776,2* 132,2** 92,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,5** 77,0***

Qeyd:

* 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları.
** 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları 2017-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.
***2017-ci ilin yanvar-iyul ayları 2016-cı ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim