AZ    EN
logo

2014-cü ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

21.01.2015
Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü il)

Göstəricilər 2014-cü ildə faktiki, milyon manat 2014-cü il 2013-сü ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 58 977,8 102,8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 35 968,6 107,0
Sənaye məhsulu 31 866,4 99,3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 7 189,8 106,9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 17 615,8 98,3
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 11 651,6 91,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu 5 225,8 97,4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 222,0 101,9
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 159,0 103,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri 1 620,0 115,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 22 001,7 110,0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 7 016,4 107,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 17 168,9 x) 97,1 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 15 096,9 x) 94,3 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 2 072,0 -
Əhalinin gəlirləri 39 360,7 104,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 4 180,5 103,5
Orta aylıq əmək haqqı, manat 442,1 x) 105,4 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101,4
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 36 692,1 x) 95,33)
o cümlədən:
ixrac 28 580,0 x) 99,33)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 569,6 x) 98,93)
idxal 8 112,1 x) 83,03)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 28 825,6 x) 93,43)
o cümlədən:
ixrac 20 713,5 x) 98,03)
idxal 8 112,1 x) 83,03)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2014-cü ilin yanvar-noyabr ayları 2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2014-cü ilin yanvar-noyabr ayları;
xx) 2014-cü ilin yanvar-noyabr ayları 2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim