AZ    EN
logo

2014-cü ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

14.08.2014
Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin yanvar-iyul ayları)

Göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-iyul ayları faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-iyul ayları 2013-сü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən,faizlə
Ümumi daxili məhsul 33 994,8 102,4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 19 315,0 106,8
Sənaye məhsulu 19 845,5 98,3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4 029,5 104,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 9 075,5 103,0
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 5 622,2 91,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu 2 990,0 95,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 124,9 102,5
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 87,6 103,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri 862,3 112,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 11 843,0 109,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3 532,4 106,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 9 338,9 x) 98,1 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 8 723,9 x) 99,9 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 615,0 -
Əhalinin gəlirləri 21 019,3 104,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 2 239,1 103,4
Orta aylıq əmək haqqı, manat 439,8 x) 106,3 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101,5
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 20 585,2 x) 93,8 3)
o cümlədən:
ixrac 16 460,6 x) 98,4 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 828,7 x) 93,4 3)
idxal 4 124,6 x) 79,4 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 15 370,9 x) 88,3 3)
o cümlədən:
ixrac 11 246,3 x) 92,2 3)
idxal 4 124,6 x) 79,4 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2014-cü ilin yanvar-iyun ayları 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2014-cü ilin yanvar-iyun ayları;
xx) 2014-cü ilin yanvar-iyun ayları 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim