AZ    EN
logo

2012-ci ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

18.01.2013
Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci il)

Göstəricilər 2012-ci ildə faktiki, milyon manat 2012-ci il 2011-сi ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 53 995.0 102.2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 28 474.9 109.7
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 33 929.0 97.7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 6 510.4 107.8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 15 338.5 118.0
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 11 690.5 118.3
Kənd təsərrüfatı məhsulu 4 763.7 105.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 210.6 103.5
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 144.6 107.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 424.2 115.9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 17 559.1 109.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 5 828.1 108.0
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 15 687.2 x) 134.8 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 13 940.1 x) 122.4 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 747.1 -
Əhalinin gəlirləri 34 723.9 113.8
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 3 784.3 112.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 391.4 x) 109.1 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101.1
Statistika məlumatı 1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 39 473.1 x) 93.6 3)
o cümlədən:
ixrac 31 028.4 x) 92.6 3)
ondan qeyri-neft məhsulu
ixracı 1 477.8 x) 111.2 3)
idxal 8 444.7 x) 97.3 3)
Gömrük məlumatı 2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 30 539.4 x) 88.7 3)
o cümlədən:
ixrac 22 094.7 x) 85.4 3)
idxal 8 444.7 x) 97.3 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2012-ci ilin yanvar-noyabrı 2011-ci ilin yanvar-noyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2012-ci ilin yanvar-noyabrı; xx)2012-ci ilin yanvar-noyabrı 2011-ci ilin yanvar-noyabrına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim