AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)

12.10.2012
 2012-ci ilin yanvar-sentyabrında faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvar-sentyabrı 2011-ci ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 39  760,6 101,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 20  016,1 110,3
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 25  802,3 96,5
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4  716,2 107,7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 9  850,6 127,4
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 7  291,7 131,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu 4  088,0 106,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 157,3 103,3
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 106,9 107,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1019,3 116,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 12  443,3 109,0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4  020,8 107,7
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 29  118,3 x) 93,9 3)
o cümlədən:
ixrac
23  102,7 x) 92,1 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1  001,3 x) 105,5 3)
idxal 6  015,6  x) 100,6 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 21  843,4 x) 88,3 3)
o cümlədən:
ixrac
15  827,8 x) 83,6 3)
idxal 6  015,6   x) 100,6 3)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 10  990,8 x) 142,0 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 9  724,2   x) 129,0 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1  266,6 -
Əhalinin gəlirləri 24  228,4 113,6
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 2  644,7 112,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 387,5 x) 108,6 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi cx 101,5
1)Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2)Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3)2012-ci ilin yanvar-avqustu 2011-ci ilin yanvar-avqustuna nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x)2012-ci ilin yanvar-avqustu xx) 2012-ci ilin yanvar-avqustu 2011-ci ilin yanvar-avqustuna nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim