AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-noyabr ayları)

14.12.2012
Göstəricilər 2012-ci ilin yanvar-noyabrında faktiki, milyon manat 2012-ci ilin yanvar-noyabrı 2011-сi ilin yanvar-noyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 48 189.4 101.2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 24 665.6 109.7
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 31 031.4 96.7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5 870.3 107.4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 12 615.1 124.0
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 9 397.6 125.5
Kənd təsərrüfatı məhsulu 4 609.3 105.7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 192.6 103.4
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 131.5 107.8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 280.5 116.8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 15 439.4 109.4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 5 108.6 107.9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 14 225.7x) 134.9xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 12 209.6 x) 123.4 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 2 016.1 -
Əhalinin gəlirləri 29 906.0 113.7
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 3 260.5 112.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 390.2 x) 109.0 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi х 101.2
Statistika məlumatı1) - -
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 36 037.7 x) 93.03)
o cümlədən: - -
ixrac 28 375.9x) 91.63)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 283.8 x) 109.53)
idxal 7 661.8 x) 98.23)
Gömrük məlumatı2): - -
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 27 400.5 x) 88.13)
o cümlədən: - -
ixrac 19 738.7 x) 84.23)
idxal 7 661.8 x) 998.2 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3)2012-ci ilin yanvar-oktyabrı 2011-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x)2012-ci ilin yanvar-oktyabrı; xx)2012-ci ilin yanvar-oktyabrı 2011-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim