AZ    EN
logo

2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.10.2018, 09:12
Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2017-сi ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2016-сı ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 57 761,9 100,8 99,4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 32 821,1 101,0 102,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 889,2 100,0 98,4
Sənaye məhsulu, milyon manat 35 639,5 102,0 94,7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 7 417,3 110,8 103,1
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 10 148,7 88,5 99,0
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 5 717,3 120,2 113,8
ondan qeyri-neft sənayesinə 1 076,1 124,4 2,1 d.
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 674,0 104,3 102,8
o cümlədən: bitkiçilik 2 900,6 105,8 102,6
heyvandarlıq 2 773,4 102,7 103,0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 169,8 101,3 101,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 456,7 101,3 102,2
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 357,2 107,7 106,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 26 158,1 102,7 102,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 286,5 102,6 100,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 16 089,7 133,6 119,2
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 15 666,0 122,5 120,3
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 423,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 39 690,3 109,5 108,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 046,7 108,5 106,9
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 8 020,8 116,3 86,9
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 12 306,5 99,4 73,5
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 772,4 97,2 114,5
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 541,2* 103,1** 107,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,6 113,9
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, min nəfər 9 950,5 100,8 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 20 275,7* 134,8** 107,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,2** 86,8***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 13 412,2* 137,7** 114,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,0** 91,1***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 093,7* 113,5** 130,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 104,0** 127,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 863,5* 129,5** 96,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 98,8** 80,1***

Qeyd:

* 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları.
** 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları 2017-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
***2017-ci ilin yanvar-avqust ayları 2016-cı ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim