AZ    EN
logo

2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

21.01.2019, 17:07
Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2017-сi ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2016-сı ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 79 797,3 101,4 100,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 46 671,3 101,8 102,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 8 126,2 100,5 99,1
Sənaye məhsulu, milyon manat 47 659,5 101,5 96,6
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 10 047,9 109,1 103,7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 17 238,2 95,6 102,8
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 11 289,3 122,0 117,0
ondan qeyri-neft sənayesinə 2 704,9 123,0 152,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 7 010,0 104,6 104,2
o cümlədən: bitkiçilik 3 186,0 106,8 106,1
heyvandarlıq 3 824,0 102,7 102,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 229,9 101,5 101,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 2 002,8 101,5 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 881,2 109,3 106,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 37 090,0 103,0 102,5
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 9 131,8 103,0 101,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 22 411,2 135,7 94,4
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 22 718,9 129,1 99,1
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 307,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 53 688,6 109,2 108,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 467,4 108,2 107,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 8 073,5 109,5 96,9
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 12 564,2 102,8 75,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 688,7 89,3 131,1
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 540,1* 102,9** 106,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,3 112,9
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər 9 974,6 100,9 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 29 224,0* 134,6** 111,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,1** 89,0***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 18 928,5* 135,9** 117,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,0** 92,9***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 531,7* 110,5** 124,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,4** 121,8***
idxal
faktiki qiymətlərlə 10 295,5* 132,1** 101,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,2** 83,0***

Qeyd:

* 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları.
** 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
***2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim