AZ    EN
logo

2014-cü ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

13.06.2014
Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin yanvar-may ayları)

Göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-may ayları faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-may ayları 2013-сü ilin yanvar-may aylarına nisbətən,faizlə
Ümumi daxili məhsul 23 444,8 102,8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 12 993,1 108,3
Sənaye məhsulu 14 095,0 97,9
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 819,5 103,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 6 121,2 106,0
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 3 660,2 93,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu 1 128,2 102,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 87,4 102,1
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 60,5 103,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri 594,5 112,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 8 332,8 108,8
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 445,4 106,7
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6 471,3 x) 97,3 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 6 068,7 x) 97,2 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 402,6 -
Əhalinin gəlirləri 15 042,4 104,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 1 603,9 103,1
Orta aylıq əmək haqqı, manat 436,7 x) 106,7 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101,7
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 13 465,8 x) 95,4 3)
o cümlədən:
ixrac 10 731,1 x) 97,9 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 491,0 x) 85,5 3)
idxal 2 734,7 x) 86,4 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 9 890,9 x) 85,9 3)
o cümlədən:
ixrac 7 156,2 x) 85,7 3)
idxal 2 734,7 x) 86,4 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2014-cü ilin yanvar-aprel ayları 2013-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2014-cü ilin yanvar-aprel ayları;
xx) 2014-cü ilin yanvar-aprel ayları 2013-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim