AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin I rübü)

16.04.2007
 2007-ci ilin I rübü faktiki, milyon manat2007-ci ilin I rübü 2006-cı ilin I rünübə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı ilin I rübü 2005-ci ilin I rübünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 5145.4 139.7 139.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 4614.1 138.6 147.4
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1180 112.3 106.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 255.3 105.3 102.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 36.5 118.2 110.7
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 140.2 116.6 128.8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1731.7 114.3 111.9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 464.8 137.6 128.4
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 1329.6x) 128.1 xx) 93.3 xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 550.4 x) 110.7 xx) 188.5 xxx)
idxalın ümumi həcmi 779.2 x) 144.2 xx) 63.7 xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 777.1 x) 184.9 xx) 171.4 xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 462.7 x) 114.0 xx) 185.1 xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 314.4 x) - -
Əhalinin gəlirləri 2924.4 135.2 118.6
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 347.1 133.7 117.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 163.7 126.2 120.3
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il aprelin 1-nə, nəfər) 53189 94.3 100.5
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 116.6xxxx) 105.5
x) 2007-cı ilin yanvar-fevralı
xx) 2007-ci ilin yanvar-fevralı 2006-cı ilin yanvar-fevralına nisbətən
xxx)2006-cı ilin yanvar-fevralı 2005-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən
xxxx) 2006-cı ilin dekabrına nisbətən - 109.3%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim